Lomakelinkit löytyvät vasemmalla olevasta valikosta.


Hakemusten käsittelyajat


Toteutuneet käsittelyajat toiminnoille, joita ei saa aloittaa ilman päätöstä vuonna 2016:


*Viikko tai lyhyempi 9 kpl (69 %)

*Viikko-kaksi viikkoa 2 kpl (15 %)

*Kahdesta kolmeen viikkoa 2 kpl (15 %)


Luvan vaativia toimintoja ovat talousvettä toimittavat laitokset, elintarvikealan laitokset sekä tupakan ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvat. Tervekuu-tietokannan rekisteriseloste (SYMI § 25)


Eteläkärjen ympäristöterveydellä on käytössään Tervekuu-kohdetietokanta, johon tallennetaan valvontaan liittyviä tietoja ja dokumentteja.

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:


1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

 

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Alla Eteläkärjen ympäristöterveyden laajeneettu rekisteriseloste, eli tietosuojaseloste:


Tietosuojaseloste 2015 (pdf) (20,4 KB)