Lomakelinkit löytyvät vasemmalla olevasta valikosta.


Hakemusten käsittelyajat


Toteutuneet käsittelyajat toiminnoille, joita ei saa aloittaa ilman päätöstä vuonna 2017:


*1-5 työpäivää 5 kpl

*6-10 työpäivää 2 kpl

*16-20 työpäivää 1 kpl

*>20 työpäivää 1 kpl


Luvan vaativia toimintoja ovat talousvettä toimittavat laitokset, elintarvikealan laitokset sekä tupakan ja nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvat. Tervekuu- ja ProVet-tietokantojen rekisteriseloste


Eteläkärjen ympäristöterveydellä on käytössään Tervekuu-tietokanta, johon tallennetaan valvontaan liittyviä tietoja ja dokumentteja. Lisäksi praktikkoeläinlääkäri käyttää asiakastietojen käsittelyssä kunnan ProVet-tietokantaa.

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukaan rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste, josta ilmenee:


1. rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan nimi ja yhteystiedot;

2. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3. kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4. mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle; sekä

5. kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

 

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokaisen saatavilla. Alla Eteläkärjen ympäristöterveyden laajenetut rekisteriselosteet, eli tietosuojaselosteet:


Tervekuu-tietokannan tietosuojaseloste (pdf)


ProVet-tietokannan tietosuojaseloste (pdf)