ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS

Eteläkärjen ympäristöterveys on aloittanut toimintansa 1.1.2011. Hangon kaupungin alaisuudessa toimiva yksikkö hoitaa kunnallisten ympäristöterveysviranomaisten tehtäviä Hangossa, Inkoossa ja Raaseporissa, sekä huolehtii alueen eläinlääkintähuollosta.


Vasemmalla olevasta pikalinkit -valikosta löytyy lisätietoja yksikkömme tarjoamista palveluista, yhteystiedot sekä linkki yksikkömme lomakesivulle


Kielen voi vaihtaa sivujamme selatessa oikeassa yläkulmassa olevasta

På svenska -valitsimesta.Terveystarkastajat tiedottavat

Kala- ja kalatuotemerkinnät (EU)

Uusia sääntöjä liittyen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kuluttajamerkintöihin alettiin soveltaa 13.12.2014. Merkintöjen on tarkoitus mm. auttaa kuluttajia tekemään tietoon perustuvia valintoja ennen ostopäätöstä. Uusien sääntöjen soveltamisen tueksi on Euroopan komissio laatinut taskuoppaan kala- ja kalanviljelytuotteita koskevista, kuluttajia palvevelvista EU:n uusista merkinnöistä. Opas ja lisätietoja on löydettävissä Euroopan komission verkkosivuilta.      

Pakkausmerkinnät ja allergeenit

Lainsäädäntö elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muuttunut vuodesta 2014 lähtien. Vieläkin on pakattujen elintarvikkeiden pakkauksesta käytävä ilmi yleiset pakkausmerkinnät ja allergeenit, mutta uudistus tuo lisävaatimuksia mm. allergeenien korostamiseen. 


Yleiset pakkausmerkinnät on kuvailtu nk. EU:n elintarviketietoasetuksen (1169/2011) 9 artiklassa. Allergeenien korostaminen löytyy 21 artiklasta ja lista allergeeneistä löytyy asetuksen liitteestä II.


Olemme myös koostaneet lyhyen ohjeen tiedoista, jotka on annettava myytäessä pakkaamattomia elintarvikkeita. Ohjeeseen pääset tästä.