Sidonnaisuusrekisteri


Kuntalain mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan.


Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.


Hangon kaupungin sidonnaisuusrekisteri

Kuntalain 84.2 §:ssä säädetään siitä, keitä sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee. Ilmoitus-velvollisuus on rajattu koskemaan kunnan keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia
viranhaltijoita.