Lautakunnat

 

Lautakunnat käyttävät valtuuston niille delegoimaa päätösvaltaa, tekevät aloitteita ja antavat lausuntoja kukin omalla toimialallaan.