Dynasty informationsservice Sökning RSS  

RSS-länk

http://www.hanko.fi:80/city/djulkaisuSE/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kungörelse 2021/30

Plan för vården av ekonomieskogar 2018-2027 till påseende

Dnro 192/2018

Planen finns till påseende på tekniska och miljöverkets anslagstavla, Sandövägen 2 under tiden 4.3.2021 - 6.4.2021. Planmaterialet och kungörelserna finns också för kännedom på stadens hemsidor:
http://www.hanko.fi/kungorelser

Eventuella anmärkningar om förslagen kan lämnas till Hangö stad, tekniska och 
miljöverket, kommuntekniska avdelningen, Sandövägen 2, 10960 Hangö eller till Hangö stads registreringsbyrå kirjaamo@hanko.fi.
Anmärkningarna ska vara inlämnade senast 6.4.2021 kl. 15.00.

Hangö 1.3.2021

Tekniska nämnden

Avsändare: Tekniska och miljöverket
Publicerad: 01.03.2021 13.46