Tässä luettelossa ovat tietosuojalainsäädännön mukaiset Hangon kaupungin tietosuojaselosteet toimialoittain. Kukin toimiala vastaa siitä, että sen tietosuojaselosteet ovat kunnossa ja ajan tasalla.


Kaupungin tietosuojavastaava on kansliapäällikkö Lasse Tallqvist.

Tietosuoja-asioissa ota yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@hanko.fi


Henkilötietojen oikaisuvaatimus

Alla olevalla lomakkeella voi pyytää oikaisemaan ja täydentämään tietojaan sekä vaatia tietojaan poistettaviksi..

Tietosuoja_oikaisulomake (pdf) (107.9 KB)


Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Alla olevalla lomakkeella voi pyytää saada nähdä omia tietojaan.

Henkilötietojen tarkastuspyyntö_lomake (pdf) (102.6 KB)


Lomakkeet voi täyttää sähköisesti PDF-muodossa.

Lähetä täytetty, allekirjoitettu lomake sähköpostitse (skannattuna) kirjaamo@hanko.fi  tai postitse Hangon kaupunki/Kirjaamo, Bulevardi 6, 10900 Hanko.


Keskushallinto

Kaupunginkanslia (pdf) (411.5 KB)

Talousosasto järjestelmät (pdf) (405.6 KB)

Talousosasto (pdf) (357.6 KB)

Henkilöstö_osasto (pdf) (490.2 KB)

Sopimustietokanta (pdf) (416.4 KB)


Sivistystoimi

Lasten varhaiskasvatus

Lasten varhaiskasvatus järjestelmät (pdf) (391.8 KB)

Lasten_varhaiskasvatus (pdf) (375.3 KB)

Kotihoidon_tuki (pdf) (352.8 KB)

Koulutoiminta

Koulutoiminta (pdf) (365.7 KB)

Oppilashuolto järjestelmät (pdf) (394.2 KB)
Oppilashuolto (pdf) (380.8 KB)

Nuoriso- ja liikuntatoimi

Cuplis vakiovuorot (pdf) (369.1 KB)

Cuplis tilapäisvuorot (pdf) (366 KB)

Erityisliikunta (pdf) (364.6 KB)

Etsivä nuorisotyö järjestelmät (pdf) (378 KB)

Etsivä_nuorisotyö (pdf) (352 KB)

Lapsi_ja_nuorisokeskus_Hyllis (pdf) (354.3 KB)

Nuorisoraati (pdf) (363 KB)

Nuorisotyöpaja_VIA (pdf) (365.3 KB)

Nuoriso_ja_liikuntatoimen_henkilöstö (pdf) (363 KB)
Urheilutalon_kuntosali (pdf) (355.8 KB)


Kulttuuri- ja kansalaistoiminta

Kansalaisopistot (pdf) (367.2 KB)

Kirjasto (pdf) (362.2 KB)

Kulttuuritoiminta (pdf) (358.8 KB)

Museo järjestelmät (pdf) (398.5 KB)

Museo (pdf) (355.8 KB)


Tekninen ja ympäristövirasto

Kaavoitus ja maankäyttö (pdf) (347.4 KB)

Kuntatekniikka (pdf) (377.3 KB)

Rakennusvalvonta (pdf) (374.8 KB)

Sisäiset_palvelut (pdf) (375.1 KB)
Ympäristönsuojelu (pdf) (347.3 KB)


Perusturva

Asuntotoimi_ja_perusturvan_hallinnolliset_tehtavat (pdf) (363.2 KB)

Iäkkäiden_palvelut (pdf) (367.3 KB)

Sosiaalipalvelukeskus järjestelmät (pdf) (381.4 KB)
Sosiaalipalvelukeskus (pdf) (363.1 KB)

Terveyspalvelut (pdf) (368.9 KB)TietohallintoEteläkärjen ympäristöterveys

Eläinlääkinnän_provet_tietokanta (pdf) (345.5 KB)

Ympäristöterveysvalvonnan_tervekuu_tietokanta (pdf) (346.7 KB)Hangon Vesi -liikelaitos

Hangon Vesi (pdf) (364.7 KB)