rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Yleiskaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville: Yleiskaava, joka koskee Koverharin ja Lappohjan aluetta

dnro 1527/2017

Kaavaluonnosta pidetään julkisesti nähtävillä Hangon kaupungin tekninen ja ympäristövirastolla, Santalantie 2, 10960 Hanko pohjoinen 5.3.-5.4.2018 välisenä aikana.

 

Lisäksi kaavamateriaali ja kuulutukset annetaan tiedoksi kaupungin internetsivuilla:

Kaavamateriaali: www.hanko.fi/kaavoitus/koverhar-lappohjaYK

Kuulutukset: www.hanko.fi → Ajankohtaista → Kuulutukset

 

Mahdolliset mielipiteet osoitetaan ympäristölautakunnalle ja ne tulee toimittaa Tekniseen ja ympäristövirastoon viimeistään 5.4.2018 klo 15.00.


Lisätiedot:

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen 040 1359 281

 

Hangossa 26.2.2018

Ympäristölautakunta


Palaa otsikoihin