rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Yksityistieavustus 2018

dnro 99/2018

Yksityistieavustus

 

Kunnanavustusta yksityisten teiden tienpitoon vuoden 2018 määrärahasta on haettavana 31.3.2018 mennessä.


Mikäli tiekunta on saanut kunnanavustusta vuonna 2017, anomukseen on liitettävä selvitys vuoden 2017 kustannuksista.

                                           

Huomioitavaa on, ettei tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi saa kieltää avustuksen saantivuonna tiekunnan saadessa yksityistieavustusta kunnalta tai valtiolta.

Laki yksityisistä teistä, 13 luku 96§:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1962/19620358

 

Hakemuslomakkeita sekä avustusmenettelyä koskevat määräykset on saatavissa teknisen ja ympäristöviraston kansliasta tai kaupungin kotisivuilta

http://www.hanko.fi/palvelut/kuntatekniikka/kadut_140

  

Hangossa 7.3.2018

 

Tekninen lautakunta

 

 


Palaa otsikoihin