rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Ranta-asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville: Buttan

Dnro 1140/2016

Buttan ranta-asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville

Ranta-asemakaava koskee tilaa 78-401-7-18 Tvärminnessä.

 

Kaavaehdotusta pidetään julkisesti nähtävillä Hangon kaupungin tekninen ja ympäristövirastolla, Santalantie 2, 10900 Hanko 13.2.-14.3.2017 välisenä aikana.

 

Lisäksi kaavamateriaali ja kuulutukset annetaan tiedoksi

kaupungin internetsivuilla

Kaavamateriaali:  www.hanko.fi/kaavoitus/buttan

Kuulutukset : www.hanko.fi  → Ajankohtaista → Kuulutukset


Mahdolliset muistutukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja ne tulee toimittaa tekninen ja ympäristövirastoon viimeistään 14.3.2017  klo. 15.00.


Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat

kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen 040 135 9281

maankäytönsuunnittelija Johanna Laaksonen 040 135 9285 sekä lisäksi

kaavan laatija Seppo Lamppu, 040 867 4451


Hangossa 6.2.2017


Kaupunginhallitus


Palaa otsikoihin