rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Päätös tilapäisestä leiriytymisestä

Dnro 1585/2017

Päätös tilapäisestä leiriytymisestä

 

Hangon ympäristölautakunta on kokouksessaan 28.6.2017 § 116 päättänyt hyväksyä

Uudenmaan partiopiiri ry:n ilmoituksen tilapäisestä leiriytymisestä Syndalenin alueella Hangossa 8. – 22.7.2017 välisenä aikana, jolloin partioleiri ”Säihke” järjestetään.

 

Päätös on nähtävillä kaupungin kirjaston ilmoitustaululla osoitteessa Vuorikatu 3-5 kuulutusaikana 6.7.2017 – 7.8.2017.

 

 

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 7.8.2017. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

 

Lisätietoja antaa

Ympäristösuunnittelija Maria Degerlund, puh. 040 1359299                        

 

4.7.2017         

 

Ympäristölautakunta


Palaa otsikoihin