rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Naapurien kuuleminen MRL § 128 mukaisiin maisematyölupahakemuksiin

Dnro 1609/2017 Dnro 1558/2017 Dnro 1557/2017 Dnro 1559/2017

Naapurien kuuleminen MRL § 128 mukaisiin maisematyölupahakemuksiin

                                                                                     

Hangon kaupunki, kuntatekniikan osasto hakee maisematyölupaa seuraaville alueille:

Maisematyölupahakemus


·Lappohjan taajaman keskusta-alueet

·Täktomintien pohjoispuoli - Rajatien länsipuoli

·Puolukkatien itäpuoli

Lisäksi kuntatekniikan osasto hakee maisematyölupaa Hangon asemakaava-alueiden puistojen ja puistometsien hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisiin toimenpiteisiin.


Haettaviin alueisiin ja niillä tehtäviin toimenpiteisiin sekä hoito ja käyttösuunnitelmaan voi tutustua ajalla 23.11.–8.12.2017 Hangon kaupungin teknisessä ja ympäristövirastossa, Santalantie 2 (II krs), 10960 Hanko pohjoinen.

 

Mikäli teillä on huomautettavaa maisematyölupahakemuksesta, vapaamuotoinen kirjallinen huomautus osoitetaan maankäyttöosastolle. Huomautus tulee toimittaa viimeistään 8.12.2017 klo 15:00 osoitteeseen Hangon kaupunki, Maankäyttöosasto, Santalantie 2 tai Hangon kaupungin kirjaamolle: kirjaamo@hanko.fi .

 

Hangossa 23.11.2017

Maankäyttöosasto

 

Lisätietoa toimenpiteistä: puistoesimies Merja Rönkkö 040 510 6534

lupamenettelystä: paikkatietoinsinööri Daniela Hellgren 040 135 9284

 Palaa otsikoihin