rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Kuulutus melupäätöksestä ja tilapäisestä leiriytymisestä

Ympäristönsuojelupäällikön päätösluettelo

Förteckning över miljövårdschefens beslut


§

Dnro

Hakija

Sökande

Asia

Ärende

Päätös

Beslut

11

1572/2017

Pohjoismainen merimelonnan ohjaajayhdistys

 

Nordisk instruktörsförening för havspaddling

 

Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

 

Anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar

Ilmoitus hyväksytty määräyksin.

 

Anmälan godkänd med vissa bestämmelser.

12

1572/2017

Pohjoismainen merimelonnan ohjaajayhdistys

 

Nordisk instruktörsförening för havspaddling

 

Ilmoitus tilapäisestä leiriytymisestä

 

Anmälan om tillfällig campingplats

Ilmoitus hyväksytty määräyksin.

 

Anmälan godkänd med vissa bestämmelser.

 

Hanko 28.6.2017

Hangö                                

Vs. Ympäristönsuojelupäällikkö

Tf. miljövårdschef                                   

 

 

Maria Eriksson


 

 

Päätökset valitusosoituksineen on julkisesti nähtävänä 4.7.2017 - 4.8.2017 Hangon kaupunginkirjastolla, osoitteessa Vuorikatu 3-5, 10900 Hanko, kirjaston aukioloaikoina. Melupäätökset ovat lisäksi kaupungin kotisivuilla www.hanko.fi/ymparistonsuojelu.

 

Besluten jämte därtill hörande besvärsanvisningar finns framlagd till allmänt påseende 4.7.2017 - 4.8.2017 på Hangö stadsbibliotek, adress Berggatan 3-5, 10900 Hangö, under bibliotekets öppethållningstid. Bullerbesluten finns också på Hangö stads hemsidor: www.hanko.fi/miljovard.  


Palaa otsikoihin