rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Kuulutus melupäätöksestä

Dnro 1665/2017

Ympäristönsuojelupäällikön päätösluettelo

Förteckning över miljövårdschefens beslut

§

Dnro

Hakija


Sökande

Asia


Ärende

Päätös


Beslut

14

1665/2017

Vilppulan Kivijaloste Oy

Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

 

Anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar

Ilmoitus hyväksytty määräyksin.

 

 


Anmälan godkänd med vissa bestämmelser.

Hanko 3.11.2017

Hangö                                

vs ympäristönsuojelupäällikkö

tf miljövårdschef

                                                  

 

 

Ville Wahteristo


 

 

 

 

 

Päätös valitusosoituksineen on julkisesti nähtävänä 6.11.2017 - 8.12.2017 Hangon kaupunginkirjastossa (Vuorikatu 3-5). Melupäätös on lisäksi kaupungin kotisivuilla www.hanko.fi.

Beslutet jämte därtill hörande besvärsanvisning finns framlagt till allmänt påseende 6.11.2017 - 8.12.2017 i Hangö stadsbibliotek (Berggatan 3-5). Bullerbeslutet finns också på Hangö stads hemsidor: www.hanko.fi.  


Palaa otsikoihin