rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Kuulutus melupäätöksestä

Dnro 1519/2017

Ympäristönsuojelupäällikön päätösluettelo


Förteckning över miljövårdschefens beslut


§

Dnro

Hakija

Sökande

Asia

Ärende

Päätös

Beslut

13

1519/2017

Sea Horse Week ry

Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

 

Anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar

Ilmoitus hyväksytty määräyksin.

 

Anmälan godkänd med vissa bestämmelser.

 

Hanko 5.7.2017

Hangö                                

Vs. Ympäristönsuojelupäällikkö

Tf. miljövårdschef                                  

 

 

Maria Eriksson
 


 Päätökset valitusosoituksineen on julkisesti nähtävänä 10.7.2017 - 10.8.2017 Hangon kaupunginkirjastolla, osoitteessa Vuorikatu 3-5, 10900 Hanko, kirjaston aukioloaikoina. Melupäätökset ovat lisäksi kaupungin kotisivuilla www.hanko.fi/ymparistonsuojelu.


 

Besluten jämte därtill hörande besvärsanvisningar finns framlagd till allmänt påseende 10.7.2017 - 10.8.2017 på Hangö stadsbibliotek, adress Berggatan 3-5, 10900 Hangö, under bibliotekets öppethållningstid. Bullerbesluten finns också på Hangö stads hemsidor: www.hanko.fi/miljovard.  Palaa otsikoihin