rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Kuulutus melupäätöksestä

Dnro 1497/2017

Ympäristönsuojelupäällikön päätösluettelo


Förteckning över miljövårdschefens beslut

 


§

Dnro

Hakija

Sökande

Asia

Ärende

Päätös

Beslut

10

1497/2017

Viking Motel Oy

 

 

Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

Anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar

Ilmoitus hyväksytty määräyksin. Päätös korvaa aiemmin annetun päätöksen 14.6.2017 § 6.

 

Anmälan godkänd med vissa bestämmelser. Beslutet ersätter det tidigare beslutet 14.6.2017 § 6.

Hanko 20.6.2017

Hangö                                

Vs. Ympäristönsuojelupäällikkö

Tf. miljövårdschef                                  

 

 

Maria Eriksson


 

 

Päätös valitusosoituksineen on julkisesti nähtävänä 22.6.2017 -24.7.2017 Hangon kaupunginkirjastolla, osoitteessa Vuorikatu 3-5, 10900 Hanko, kirjaston aukioloaikoina. Melupäätökset ovat lisäksi kaupungin kotisivuilla www.hanko.fi/ymparistonsuojelu.

 

Beslutet jämte därtill hörande besvärsanvisning finns framlagd till allmänt påseende 22.6.2017 -24.7.2017 på Hangö stadsbibliotek, adress Berggatan 3-5, 10900 Hangö, under bibliotekets öppethållningstid. Bullerbesluten finns också på Hangö stads hemsidor: www.hanko.fi/miljovard.  


Palaa otsikoihin