rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Kuulutus melupäätöksestä

Dnro 1498/2017

Vs ympäristönsuojelupäällikön päätösluettelo


Förteckning över tf miljövårdschefens beslut§

Dnro

Hakija

Sökande

Asia

Ärende

Päätös

Beslut

3

1498/2017

Deep South MC Ry

Ilmoitus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta

 

Anmälan om verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar

Ilmoitus hyväksytty määräyksin.

 

Anmälan godkänd med vissa bestämmelser.

Hanko 18.5.2017

Hangö                                

vs ympäristönsuojelupäällikkö

tf miljövårdschef

                                                   

 

 

Maria Eriksson


 

 

 

 

 

Päätös valitusosoituksineen on julkisesti nähtävänä 19.5.2017 - 19.6.2017 Hangon kaupunginkirjastossa (Vuorikatu 3-5). Melupäätös on lisäksi kaupungin kotisivuilla www.hanko.fi.


Beslutet jämte därtill hörande besvärsanvisning finns framlagt till allmänt påseende 19.5.2017- 19.6.2017 i Hangö stadsbibliotek (Berggatan 3-5). Bullerbeslutet finns också på Hangö stads hemsidor: www.hanko.fi.  

 


Palaa otsikoihin