rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Kaavojen voimaantulo: Granitinkatu 2 ja Buttan

Dnro 904/2015 ja 1140/2016

Tiedoksi ilmoitetaan, että kaupunginhallitus on 15.5.2017 § 124 hyväksynyt Granitinkatu 2 asemakaavan muutoksen.

 

Kaupunginvaltuusto on 23.5.2017 § 26 hyväksynyt Buttan ranta-asemakaavan.

 

Hyväksymispäätöksistä ei ole valitettu. Asemakaavan muutos ja ranta-asemakaava tulevat tällä kuulutuksella voimaan.


Hangossa 3.7.2017

 

Kaupunginhallitus


Palaa otsikoihin