rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Kaavoitus, asemakaavan voimaantulo

Dnro 1068/2010

Hangon kaupunginhallitus on 24.4.2017 § 102 määrännyt maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Casinon, Plagenin ja Puistovuorten ympäristön asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tulemaan voimaan siten, että voimaantulo ei koske sitä VU-1-alueen kaavamääräystä, jolla on sallittu toimintaa tukevien pienimuotoisten palvelurakennelmien sijoittaminen myös VU-1-alueelle osoitetun rakennusalan ulkopuolelle.

 

Casinon, Plagenin ja Puistovuorten ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos tulee näin ollen tällä kuulutuksella voimaan muilta kuin edellä mainituilta osin.

 

Hangossa 8.5.2017

 

Kaupunginhallitus


Palaa otsikoihin