rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Kaavahanke vireillä: Rautatien alikulkutunnelin asemakaava ja asemakaavan muutos

Dnro 1465/2017

Asemakaava koskee osaa rautatiealueesta, Korsmaninkadusta ja Puistokadusta.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) sekä valmisteluaineistoon voi tutustua 1.6.2017 alkaen teknisellä ja ympäristövirastolla, Santalantie 2, II kerros sekä Hangon kaupungin kotisivuilla (www.hanko.fi/kaavat).

 

Osallisilla on kaavatyön aikana mahdollisuus tuoda esille mielipiteitään sekä tehdä muistutuksia.

 

Lisätiedot:

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen 040 1359 281 tai

maankäytönsuunnittelija Johanna Laaksonen 040 1359 285.

 

Hangossa 15.5.2017


Ympäristölautakunta

 


 


Palaa otsikoihin