rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Kaavahanke vireillä: Koverharin ja Lappohjan alueen yleiskaava

Dnro 399/2014

Yleiskaava-alue käsittää ranta-alueen Lappohjan taa­jamasta Koverharin satamaan, ulottuen jonkin ver­ran Viskontien eteläpuolelle. Alueen raja noudattaa pohjoisessa Kofverhagin Kartanontietä ja idässä Hangon ja Raaseporin rajaa.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) sekä valmisteluaineistoon voi tutustua 13.2.2017 alkaen tekninen ja ympäristövirastolla, Santalantie 2, II kerros sekä Hangon kaupungin kotisivuilla (www.hanko.fi/kaavat).

 

Osallisilla on kaavatyön aikana mahdollisuus tuoda esille mielipiteitään sekä tehdä muistutuksia.

 

Kaavaa koskeviin tiedusteluihin vastaavat

kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen 040 135 9281

maankäytönsuunnittelija Johanna Laaksonen 040 135 9285


Hangossa 6.2.2017


Ympäristölautakunta


Palaa otsikoihin