rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Asemakaavan voimaantulo: Luotsikadun asemakaavan muutos

Dnro 339/2014

Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 24.11.2016 kumonnut Luotsikadun asemakaavan muutoksesta tehdyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus ei ole myöntänyt valituslupaa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä.  Kaupunginvaltuuston 13.10.2015 § 49 hyväksymä asemakaavan muutos tulee näin ollen tällä kuulutuksella voimaan.

 

Hangossa 20.2.2017

Kaupunginhallitus

 

Tiedusteluihin vastaa

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281

Palaa otsikoihin