rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Asemakaavaluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville: Lappohjan taajaman ranta-alueet

Dnro 817/2015

Asemakaava ja asemakaavan muutos, joka koskee Lappohjan taajaman ranta-alueita.

 

Kaavaluonnosta pidetään julkisesti nähtävillä Hangon kaupungin tekninen ja ympäristövirastolla, Santalantie 2, 10900 Hanko 1.6.-30.6.2017 välisenä aikana.

 

Lisäksi kaavamateriaali ja kuulutukset annetaan tiedoksi

kaupungin internetsivuilla:

Kaavamateriaali:  www.hanko.fi/kaavoitus/lappohjanranta

Kuulutukset : www.hanko.fi  → Ajankohtaista → Kuulutukset


Mahdolliset mielipiteet osoitetaan ympäristölautakunnalle ja ne tulee toimittaa Tekniseen ja ympäristövirastoon viimeistään 30.6.2017.Lisätiedot:

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen 040 1359 281 tai

maankäytönsuunnittelija Johanna Laaksonen 040 1359 285.Hangossa 15.5.2017


Ympäristölautakunta


 


 Palaa otsikoihin