rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Asemakaavaehdotuksen asettaminen uudelleen julkisesti nähtäville: Koverharin asemakaava

Dnro 399/2014

Koverharin asemakaava, joka koskee Koverharin teollisuusaluetta ja sen lähiympäristöä

 

Ehdotusta Koverharin asemakaavaksi on saadun palautteen pohjalta muutettu niin olennaisesti, että kaava tulee asettaa uudelleen nähtäville. Samassa yhteydessä kaava-aluetta on laajennettu n. 53 ha.

 

Kaavaehdotusta pidetään julkisesti nähtävillä Hangon kaupungin tekninen ja ympäristövirastossa, Santalantie 2, 10900 Hanko 18.04-18.05.2017 välisenä aikana.

 

Lisäksi kaavamateriaali ja kuulutukset annetaan tiedoksi kaupungin internetsivuilla

Kaavamateriaali: www.hanko.fi/kaavoitus/koverhar

Kuulutukset www.hanko.fi → Ajankohtaista → Kuulutukset


Mahdolliset muistutukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja ne tulee toimittaa Tekninen ja ympäristövirastoon viimeistään 18.05.2017 klo 15.00.


Tiedusteluihin vastaavat

Kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen, 040 135 9281

 

Hangossa 11.4.2017

 

Kaupunginhallitus


Palaa otsikoihin