rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville: Rautatien alikulkutunnelin asemakaava ja asemakaavan muutos

Dnro 1465/2017

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee osaa rautatiealueesta, Korsmaninkadusta ja Puistokadusta. Kaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa kevyen liikenteen tunnelin rakentaminen radan ali.

 

Kaavaehdotusta pidetään julkisesti nähtävillä Hangon kaupungin tekninen ja ympäristövirastolla, Santalantie 2, 10900 Hanko 20.11.-19.12.2017 välisenä aikana.

 

Lisäksi kaavamateriaali ja kuulutukset annetaan tiedoksi

kaupungin internetsivuilla

Kaavamateriaali:  www.hanko.fi/kaavoitus/alikulku

Kuulutukset : www.hanko.fi  → Ajankohtaista → Kuulutukset


Mahdolliset muistutukset osoitetaan kaupunginhallitukselle ja ne tulee toimittaa tekninen ja ympäristövirastoon viimeistään 19.12.2017 klo. 15.00.


Hangossa 13.11.2017

Kaupunginhallitus

 

Lisätiedot

kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen 040 135 9281

maankäytönsuunnittelija Johanna Laaksonen 040 135 9285


 


 Palaa otsikoihin