rss Teknisen- ja ympäristöviraston kuulutukset

Asemakaava vireillä: asemakaavan muutos Santalantie 21

Dnro 1469/2017

Asemakaava koskee tontteja 78-4-461-8 ja -24 sekä puisto ja katualuetta.


Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan (OAS) sekä valmisteluaineistoon voi tutustua 27.3.2017 alkaen tekninen ja ympäristövirastolla, Santalantie 2, II kerros sekä Hangon kaupungin kotisivuilla (www.hanko.fi/kaavat).


Osallisilla on kaavatyön aikana mahdollisuus tuoda esille mielipiteitään sekä tehdä muistutuksia.


Hangossa 20.3.2017


Ympäristölautakunta


Kaavoja koskeviin tiedusteluihin vastaavat

kaupungingeodeetti Kukka-Maaria Luukkonen 040 135 9281

maankäytönsuunnittelija Johanna Laaksonen 040 135 9285


Palaa otsikoihin