Ajankohtaista

Plagen-Bellevuen uimaveden laatu on hyvä

UIMAVESITUTKIMUKSET PLAGEN-BELLEVUELTA VALMISTUNEET, UIMAVEDEN LAATU HYVÄ


Suolistoperäisten enterokokkien viljelyt Plagen-Bellevuen uimavedestä Hangosta ovat valmistuneet. Kuten E. Colien määrä perjantaina 25.5., alittaa myös suolistoperäisten enterokokkien määrä selkeästi toimenpiderajan. Toisessa näytteessä todettiin 27 pmy/100 ml ja toisessa 33 pmy/100 ml. Näin toimepideraja, 200 pmy/100 ml, alittuu yksiselitteisesti.


Tulosten perusteella uimarannalla on turvallista uida. Uimisen välttämisestä kertovat kyltit on poistettu rannalta.

Asiassa ei anneta enempiä tiedotteita.


Palaa otsikoihin