Ajankohtaista

Lähteen hoivakodin toiminta

Lähteen hoivakodin toiminnassa havaitut epäkohdat ovat herättäneet viime aikoina paljon keskustelua. Hangon kaupunki on vastuussa siitä, että se ohjaa ja valvoo alueellaan tuotettuja yksityisiä sosiaalipalveluja, ja että hankolaiset saavat korkealaatuista hoivaa ja huolenpitoa.


Kaupunki on suorittanut jo pidemmän aikaa tehostettua valvontaa Lähteen hoivakotiin. Virkamiehet ovat tehneet useita valvontakäyntejä Lähteen hoivakotiin ja osa käynneistä on tapahtunut ennakkoon ilmoittamatta. Virkamiehet ovat vastaanottaneet myös omaisten palautetta. Kaupunki on raportoinut saamistaan tiedoista eteenpäin Aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto on pyytänyt kaupungilta lisäselvityksiä. Saamiensa selvityksien perusteella Aluehallintovirasto antoi vähän aikaa sitten päätöksen valvonta-asiassa, joka sai alkunsa yli vuosi sitten, kun kaupunki välitti ensihoidon vastuulääkäriltä saamansa tiedon Aluehallintovirastolle.  


Havaitut epäkohdat on otettu esille myös Attendon kanssa pidetyissä säännöllisissä tapaamisissa. Attendo ei ole tähän asti kyennyt parantamaan palvelun laatua toivotulla tavalla. Laadunpoikkeamissa on ollut kyse pääasiassa henkilöstömitoituksista, puhtaanapidosta ja ateriahuollosta. Eteläkärjen Ympäristöterveys on tiedottanut perusturvavirastoa ruokahuollossa havaitsemistaan epäkohdista ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin ruokahuollon osalta.


Kaupungin reklamaatiot ovat johtaneet sopimuksen mukaisiin taloudellisiin sanktioihin, mutta se ei riitä kaupungille. Hangon kaupunki ei ole tyytyväinen ennen kuin epäkohdat on korjattu ja Lähteen hoivakodin asukkaat saavat korkealaatuista hoivaa ja huolenpitoa.


Palaa otsikoihin