Ajankohtaista

Kiinteistön puut ja pensaat katualueilla

Hangon kaupungin alueella käytetään liikenneväylien kunnossapidossa monenlaista kalustoa ja kuljettajien tulee selviytyä tehtävistään tehokkaasti ja turvallisesti vilkkaan liikenteen keskellä niin ajoteillä kuin jalkakäytävilläkin.

Lisääntyneen työmäärän myötä liikennealueisiin rajautuvien puiden ja pensasaitojen leikkaustarpeesta aiheutuvat yhteydenotot kiinteistönomistajiin vähenevät, joten toivomme kiinteistöjen omistajilta oma-aloitteisuutta etenkin katualueeseen rajautuvan kasvuston hoidossa.

Kaupungin liikennealueiden ylläpitäjät pyrkivät valvomaan tilannetta ja havaitessaan kiinteistön istutusten haittaavan yleistä turvallisuutta jättävät postilaatikkoon esitteen, jolla muistutetaan kiinteistön omistajia istutusten hoitovelvollisuudesta.

 

Katualueeseen välittömästi rajautuvan tontin velvoitteet viherkaistan ja ojan puhtaanapidolle ovat muuttuneet:

• Kiinteistön alueella kasvavien puiden ja pensaiden hoito on kiinteistön omistajan vastuulla. Hoitoon sisältyy huolehtiminen siitä, ettei kasvusto haittaa liikennettä eikä katujen ja teiden kunnossa- ja puhtaanapitotöitä. Esimerkiksi lasten turvallisen koulutien yksi tärkeimmistä tekijöistä on esteetön näkyvyys ja liikkuminen.

• Risteyksissä ja tonttiliittymissä kasvavat puut ja pensaat voivat aiheuttaa vaaratilanteita erityisesti jalankulkijoille ja pyöräilijöille, mutta myös autoliikenteelle. Lisäksi vuosittain lukuisia ylläpitokaluston sivupeilejä ja vilkkuja rikkoontuu katualueelle levinneen kasvuston oksissa. Katu- tai tiealueelle levinnyt kasvillisuus voi myös estää väyläosuuden hoidon sen koko leveydeltä.

• On aika-ajoin syytä tarkastaa, ovatko kiinteistön alueen puut ja pensaat vaarana yleiselle liikenneturvallisuudelle. Saattaa olla, että puiden oksat ovat kasvaneet katualueen päällä liian alas ja pensasaita voi estää näkyvyyttä kasvettuaan katualueen puolelle. Myös katujen osoitekilvet ja liikennemerkit ovat voineet jäädä kasvien peittoon.


Lisätietoja

Kaupungin katujen ja viheralueiden hoito:

http://www.hanko.fi/palvelut/kuntatekniikka

Huomioithan että asemakaava-alueella tarvitaan puunkaatolupa, lisätiedot:

https://www.hanko.fi/palvelut/kaavoitus_ja_maankaytto/puun_kaadot
Palaa otsikoihin