Ajankohtaista

Helmikuun Hinku-teon palkinto Hangon kaupungille

Hangon kaupunki on valittu helmikuun Hinku-teon palkinnonsaajiksi esimerkillisestä aktiivisuudesta päästöjä vähentävästä toiminnasta ja uusiutuvan energian käyttöön siirtymisestä. Kaupunki asennuttaa 12 aurinkovoimalaa kiinteistöjensä katoille ja maahan. Voimaloiden yhteenlaskettu teho on noin 700 kilowattia. Aurinkovoimaloista viisi on jo asennettu ja loput asennetaan tulevan kevään aikana.


Kuukauden HINKU_teko_Strandell_Seppälä 7.2
Suomen Ympäristökeskuksen Jyri Seppälä (oik.) luovutti kuukauden Hinku-teko palkinnon kaupunginjohtaja Denis Strandellille "Vähähiilisyydestä ja kiertotaloudesta kunnan vahvuustekijä"-tilaisuudessa 7.2. Tvärminnessä


Hinku-teko -palkinto valitaan kuukausittain Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeen kunnissa toteutettujen toimien joukosta. Palkintoraati arvostaa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen lisäksi myös mm. toimien tuomia taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä, edelläkävijyyden osoittamista sekä aktiivista työtä ilmastonmuutoksen hillinnän hyvien käytäntöjen edistämiseksi.


Valintakriteereinä ovat:

1) kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen

2) muut hyödyt kuten energiatehokkuuden ja energiaomavaraisuuden parantaminen, taloudelliset edut, työllisyyden lisääntyminen, yhteisöllisyyden lisääntyminen, käyttö- tai asumismukavuuden parantaminen, positiiviset terveysvaikutukset tai muu hyvinvoinnin lisääntyminen

3) edelläkävijyyden ja aktiivisuuden osoittaminen

4) yhdessä tekeminen

5) päästöjä vähentävien käytäntöjen levittäminen ja tiedon jakaminenLue lisää: http://www.hinku-foorumi.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Hangon_kaupunki_kuukauden_paastovahentaj(45965)


Palaa otsikoihin