Ajankohtaista

Eteläkärjen ympäristöterveys tiedottaa: Uimakausi 2017

UIMAKAUSI 2017


Eteläkärjen ympäristöterveys valvoo hygieenisiä olosuhteita yleisillä uimarannoilla ja pienillä yleisillä uimarannoilla. Alueella valvotaan yhteensä 10 yleistä, ns. EU- uimarantaa ja 25 pientä yleistä uimarantaa. Uimavedenlaatu tarkistetaan ennen uimakauden alkua ns. EU- uimarannoilla ja kaikkien uimarantojen uimavedenlaatua tarkistetaan sitten kolmella näytteellä tasaisesti pitkin uimakautta.

Kesä 2017 oli viileä eikä varsinaisia hellejaksoja ollut lainkaan. Sinilevää havaittiin kuitenkin elokuussa Boxin ja Campingenin uimarannoilla. Toimenpiderajojen ylityksiä ei esiintynyt uimakauden 2017 aikana otetuissa viranomaisnäytteissä. Knipnäsin rannalla epäiltiin järvisyyhyn esiintymistä elokuun alussa, ja käyttäjiä informoitiin tätä uimarannalla, Raaseporin kaupungin verkkosivuilla sekä tiedotusvälineiden kautta.

EU- uimarannoille määritetään uimavesiluokka jokaisen uimakauden jälkeen. Laskelmissa käytetään tulokset neljältä edeltävältä kaudelta, eli tänä vuonna tulokset vuosilta 2014- 2017. EU- uimarantatulokset ja luokitukset raportoidaan vuosittain Aluehallintovirastolle, joka taas raportoi eteenpäin Terveyden- ja hyvinvointilaitokselle. Uimavesi voidaan luokitella erinomaiseksi, hyväksi, tyydyttäväksi tai huonoksi.

Edelliseen vuoteen verrattuna uimavesiluokissa tapahtui jonkun verran parannuksia. Uimavesiluokat neljältä viimeiseltä vuodelta näkyy taulukossa 1. Knipanin uimarannan uimavesiluokitus on edelleen huono. Knipanin uimavesi on luokiteltu huonoksi neljänä peräkkäisenä vuotena. Campingenin uimarannan luokitus on tyydyttävä, kaikki muut EU-uimarannat alueella saivat luokitukset hyvä tai erinomainen (kts taulukko 1). Keskusteluja käydään veden laatua parantavista toimenpiteistä Knipanin rannalla.

Taulukko 1: Uimavesiluokitukset uimavesikausien 2014-2017 jälkeen Hangon, Inkoon ja Raaseporin suurilla uimarannoilla.


Kunta

Uimaranta

Uimavesiluokitus 2014

Uimavesiluokitus 2015

Uimavesiluokitus 2016

Uimavesiluokitus 2017

Hanko

Plagen-Bellevue

Erinomainen

Erinomainen

Hyvä

Erinomainen

Hanko

Tulliniemi etelä

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Hanko

Slaktis

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Erinomainen

Hanko

Märsan

Huono

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Hanko

Lappvik

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Inkoo

Björkudden

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Erinomainen

Raasepori

Campingen

Hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Raasepori

Gumnäs

Hyvä

Hyvä

Hyvä

Erinomainen

Raasepori

Knipan

Huono

Huono

Huono

Huono

Raasepori

Svedja

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen

Erinomainen


Palaa otsikoihin