Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
74   Ylimääräisten asioiden käsittelemisestä päättäminen
75 Ilmoitusasiat
76 Viranhaltijapäätösten seuranta
77 Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät/päivitys
78 Vuoden 2020 talousarvio
79 Asian ottaminen ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
80 Vastaus valtuutettu Jaana Pulkkisen ym. aloite vanhusneuvolan kehittämiseksi

Osallistuja Tehtävä
Hyttinen Urpo Puheenjohtaja
Wikberg Barbro Varapuheenjohtaja
Baarman Peter Jäsen
Hakala Tiina Jäsen
Järvinen Katrin Jäsen
Malén Anders Jäsen
Nybäck Ulla Jäsen
Sundberg Stig Jäsen
Wennerqvist Kurt Jäsen
Pääkkö Aila Kaupunginhallituksen edustaja
Kajander Elisabeth Esittelijä
Sundberg Elisabeth Sosiaalipalvelupäällikkö
Hytti Leena Iäkkäiden palvelupäällikkö
Jyrkkänen Sirpa Johtava hoitaja
Lindblom Christer Sihteeri
Leskinen Riitta Vanhusneuvoston edustaja

Nähtävilläolo  
Perusturvavirasto, kaupungintalon II kerros 11.10.2019