Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
123 Ilmoitusasiat
124   Rakennustarkastajan päätösluettelo
125 Osastopäälliköiden päätösluettelo
126 Teknisen ja ympäristöviraston johtajan henkilöstöpäätökset
127 Arviointikertomus 2018 / Ympäristötoimen vastine / Maankäyttö
128   Vuokraoikeuden jatkaminen Täktomintie 12
129 Korttelin 203 osan asemakaavan muutos; Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen
130 Asematorin sekä vanhan paloaseman ja sen lähiympäristön asemakaavan muutos; Vastineet luonnoksesta saatuun palautteeseen Kaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville
131   Asia poistettiin esityslistalta
132   Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle vesilain mukaisesta lupahakemuksesta koskien energiakaivojen rakentamista

Osallistuja Tehtävä
Peltonen Björn puheenjohtaja
Sirviö Kaisa-Marja varapuheenjohtaja
Böckerman Ulf varajäsen
Horn Stephan jäsen
Jansson Timo jäsen
Lindström Petra varajäsen
Louhelainen Pia jäsen
Sandin Johanna jäsen
Tuunanen Pekka varajäsen
Gran Birgitta kh:n edustaja
Luukkonen Kukka-Maaria kaupungingeodeetti, esittelijä
Wahteristo Ville ympäristönsuojelupäällikkö, esittelijä
Welander Anders rakennustarkastaja, esittelijä
Fjäder-Rehn Gunilla sihteeri

Nähtävilläolo  
3.10.2019 Tekninen ja ympäristövirasto, Santalantie 2