Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
66   Henkilöstöosaston talousarvion 2020 käsittely
67   Sosiaalityöntekijän palkan vahvistaminen (vakanssinumero 2108 01)
68   Palkkalaskelma sähköisessä muodossa
69   Henkilökuntaedut

Osallistuja Tehtävä
Ekholm Torbjörn puheenjohtaja
Pääkkö Aila varapuheenjohtaja
Nyberg Lars varajäsen
Peni Raili varajäsen
Söderholm Sture jäsen
Strandell Denis kaupunginjohtaja
Granqvist Nina henkilöstöpäällikkö

Nähtävilläolo  
23.9.2019 kaupunginkansliassa