Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
192 Talousarviomuutokset 2019 / Kvo-asia
193 Vuokraoikeuden jatkaminen Veneenveistäjänkuja 1 ja vesialueen vuokraus
194 Venepaikkojen sijoitus Itäsatamassa (Regatta Resorts Oy/kaupunki) / Kaupungin lausunto
195 Talousarvion 2020 I käsittely
196 Lausunto Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmasta 2020 - 2022
197 Vastaus valtuutettu Jaana Pulkkisen ym. aloitteeseen kuntien välisestä taidevaihdosta ja kilpailusta / Kvo-asia
198 Vastaus valtuutettu Pertti Ruuskan aloitteeseen kirkkopuistoon sijoitettavasta WC:stä / Kvo-asia
199 Vastaus Teemu Köpän ym. aloitteeseen kevyen liikenteen turvallisuuden parantamisesta rautatiesillalla / Kvo-asia
200 Vastaus valtuutettu Jaana Pulkkisen ym. valtuustoaloitteeseen maauimalan rakentamisesta / Kvo-asia
201 Vastaus valtuutettu Jouko Kavanderin ym. aloitteeseen Lillmärsanin uimarannasta / Kvo-asia
202 Henkilöstöjaoston varajäsenen ja vammaisneuvoston jäsenen valinta
203   Kaupungin strategian päivitys
204   Kaupungin kiinteistöjen myynti
205 Tiedotuksia kvolta 10.9.2019
206   Tiedotuksia
207 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Osallistuja Tehtävä
Ekholm Torbjörn puheenjohtaja
Nousiainen Jorma varapuheenjohtaja
Förström Bernt jäsen
Karvinen Jari varajäsen
Lesch-Saarinen Helena jäsen
Peni Raili varajäsen
Pääkkö Aila jäsen
Ruuska Pertti jäsen
Söderholm Sture jäsen
Kavander Jouko kvon puheenjohtaja
Wikberg Barbro kvon I varapuheenjohtaja
Rönnblad Tom kvon II varapuheenjohtaja
Strandell Denis kaupunginjohtaja
Luukkonen Kukka-Maaria kaupungingeodeetti
Wahteristo Ville ympäristönsuojelupäällikkö
Takala Jukka maanrakennuspäällikkö
Kuittinen Juha kaupunginkamreeri, sihteeri

Nähtävilläolo  
19.9.2019 kaupunginkanslia