Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
176 Outi McDonaldin oikaisuvaatimus lomautuspäätöksestä
177 Alikulkuprojektin kustannusennuste / Määrärahojen nostaminen / Kvo-asia
178   Kevyen liikenteen alikulkutunneli / Rasitesopimukset / Oikaisu
179 Tontin varaaminen / Hangon Läntinen Laituri Oy perustettavan yhtiön lukuun / Jan-Erik Chydenius
180 Maa-alueen vuokraaminen Väylävirastolta (Suomen valtiolta) / Kvo-asia
181 Tonttien myyntihintojen ja vyöhykerajauksien muuttaminen / Kvo-asia
182 Talousarvion osavuosikatsaus 1-6 / 2019
183 Uuden pitkäaikaisen lainan ottaminen
184 Rolf Nyströmin oikaisuvaatimus / Kaupunginhallituksen päätös 3.6.2019
185 Olli Mustosen kantelu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle
186 Vapautus luottamustehtävistä / Mari Hedback / Kvo-asia
187   Konserniohjaus ja kaupunginhallituksen konsernijaosto
188   Lupa museon valaistuksen hankintaan ja lisäys talousarvioon /Kvo-asia
189 Jouko Kavanderin kunnallisvalitus kaupunginhallituksen 17.6.2019 § 130 tekemästä päätöksestä / Kaupunginhallituksen lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle
190 Tiedotuksia
191 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Osallistuja Tehtävä
Ekholm Torbjörn puheenjohtaja
Nousiainen Jorma varapuheenjohtaja
Förström Bernt jäsen
Gran Birgitta jäsen
Karvinen Jari varajäsen
Lesch-Saarinen Helena jäsen
Pääkkö Aila jäsen
Ruuska Pertti jäsen
Söderholm Sture jäsen
Kavander Jouko kvon puheenjohtaja
Wikberg Barbro kvon I varapuheenjohtaja
Rönnblad Tom kvon II varapuheenjohtaja
Strandell Denis kaupunginjohtaja
Granqvist Nina henkilöstöpäällikkö
Takala Jukka maanrakennuspäällikkö
Uusitalo Aki maankäyttösihteeri
Kuittinen Juha kaupunginkamreeri
Friman Jennika kulttuurijohtaja
Tallqvist Lasse sihteeri

Nähtävilläolo  
5.9.2019 kaupunginkanslia