Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
61   Ylimääräisten asioiden käsittelemisestä päättäminen
62 Ilmoitusasiat
63 Viranhaltijapäätösten seuranta
64   Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtäväksi asettaminen
65 Raaseporin sairaalan sairaanhoidollisen toimintamallin selvitystyöryhmä
66 Arviointikertomus 2018, vastine
67 Talousarvioseuranta 1-6 2019
68 Vuoden 2020 talousarvio
69 Vammaispalvelulain ja Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen toimintaohjeet
70   Turvapalvelujen kilpailutus
71 Hankintajohtokunnan päätös päivä- ja toimintakeskuksen kuljetuksista
72 Lausunto Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmasta 2020 - 2022
73   Aluehallintoviraston ratkaisu / ohjaus- ja arviointikäynti 4.10.2018

Osallistuja Tehtävä
Hyttinen Urpo Puheenjohtaja
Wikberg Barbro Varapuheenjohtaja
Järvinen Katrin Jäsen
Malén Anders Jäsen
Nybäck Ulla Jäsen
Sundberg Stig Jäsen
Wennerqvist Kurt Jäsen
Pääkkö Aila Kaupunginhallituksen edustaja
Kajander Elisabeth Esittelijä
Sundberg Elisabeth Sosiaalipalvelupäällikkö
Hytti Leena Iäkkäiden palvelupäällikkö
Jyrkkänen Sirpa Johtava hoitaja
Lindblom Christer Sihteeri
Leskinen Riitta Vanhusneuvoston edustaja
Heikkinen Susann Varajäsen
Sinkkonen Antti Varajäsen

Nähtävilläolo  
Perusturvavirasto, kaupungintalon II kerros 13.9.2019