Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
164 Asemakaava Koverharin Datakeskus / Vastineet kaavaehdotuksesta saatuun palautteeseen/ Kaavan hyväksyminen / Kvo-asia
165 Asemakaavoituksen käynnistäminen korttelin 203 alueelle / Kaavoituksen käynnistämissopimus
166 Vuokrasopimuksen jatkaminen / Koverharin Metsästys- ja Ampumaseura ry
167 Maankäyttölupa / Hanko/Hangö Trial Team ry
168   Konserniohjaus ja kaupunginhallituksen konsernijaosto
169 Kaupungin konserniohjeiden vahvistaminen
170 Kaupungin sisäisen valvonnan ohjeen päivitys
171 Edustajan ja varaedustajan nimeäminen ohjausryhmään / Raaseporin sairaalan uuden toimintamallin valmistelu
172 Vapautus luottamustehtävästä / Taru Näätänen / Kvo-asia
173   Kirjelmä / Leif Lindholm
174 Tiedotuksia
175 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Osallistuja Tehtävä
Ekholm Torbjörn puheenjohtaja
Nousiainen Jorma varapuheenjohtaja
Förström Bernt jäsen
Gran Birgitta jäsen
Idman Britta varajäsen
Karvinen Jari varajäsen
Pääkkö Aila jäsen
Ruuska Pertti jäsen
Söderholm Sture jäsen
Kavander Jouko kvon puheenjohtaja
Wikberg Barbro kvon I varapuheenjohtaja
Rönnblad Tom kvon II varapuheenjohtaja
Strandell Denis kaupunginjohtaja
Luukkonen Kukka-Maaria kaupungingeodeetti
Tallqvist Lasse sihteeri

Nähtävilläolo  
22.8.2019 kaupunginkanslia