Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
59   Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston kokoukset syksyllä 2019
60   Vastine Hangon kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2018 / Henkilöstöjaosto
61   Henkilöstöosaston talousarvion 2020 käsittely
62   Sairaanhoitajan palkan vahvistaminen (vakanssinumero 2304 14)
63   Perhepäivähoitajan palkan vahvistaminen (vakanssinumero 2208 07)
64   Koulukuraattorin palkan vahvistaminen (ruotsinkieliset esikoulut, peruskoulut ja Hangö gymnasium)
65   Varhaiskasvatuksen opettajan palkan vahvistaminen (vakanssinumero 2204 10)

Osallistuja Tehtävä
Ekholm Torbjörn puheenjohtaja
Pääkkö Aila varapuheenjohtaja
Gran Birgitta jäsen
Rönnblad Tom jäsen
Söderholm Sture jäsen
Granqvist Nina henkilöstöpäällikkö

Nähtävilläolo  
27.8.2019 kaupunginkansliassa