Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
137 Ehdotus Hangon Veden toiminta-alueeksi
138   Etuosto-oikeuden alaiset kiinteistökaupat huhti-toukokuu 2019
139   Koverhar - Hangon Satama Oy / maanvuokrasopimukset / Päätöksen toimeenpaneminen
140 Kaupungin ja Powerness Oy:n välinen Poker Run-tapahtumia koskeva puitesopimus
141   Asia poistettiin listalta
142 Outi McDonaldin oikaisuvaatimus henkilöstöjaoston päätöksestä 20.3.2019 § 40
143 Jouko Kavanderin oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston 10.4.2019 tekemästä päätöksestä § 46
144 Päiväkeskuksen vastaava ohjaaja Päivi Komulaisen oikaisuvaatimus koskien palkkojen vahvistamista/KVTES-palkkausjärjestelmä (§ 29)
145   Lupa museon valaistuksen hankintaan ja lisäys talousarvioon
146 Kaupunginhallituksen kokouspäivät syksyllä 2019
147 Kaupunginvaltuuston kokouspäivät syksyllä 2019 / Kvo-asia
148 Talousarvion 2020 käsittelypäivämäärät
149   Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston valinta
150   Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa
151 Talousarvion 2020 valmisteluohjeet
152   Kaupunginhallituksen pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävilläolopitäminen
153 Lausunto apulaisoikeuskanslerin selvityspyyntöön Rolf Nyströmin kantelusta (Merikatu)
154 Kulttuurilautakunnan vastaus kuntalaisaloitteeseen Lappohjan kylän elävöittämiseksi, KuntaL § 23
155 Vastaus valtuutettu Jaana Pulkkisen ym. aloitteeseen lukiokirjojen kustannusten varaamisesta talousarvioon / Kvo-asia
156 Vastaus valtuutettu Jorma Nousiaisen ym. aloitteeseen kuntoportaista ´Pururadalle´/ Kvo-asia
157   Viiden kaupungin kokous Maarianhaminassa 29.8.2019 / kaupungin edustajien valinta
158 Lausunto Päivi Anderssonin tekemästä valituksesta/ Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö päivätty 23.4.2019
159   Hallituksen jäsenen valinta / Rosk´n Roll
160 Kuntajohtajakonferenssi Alankomaissa / kaupunginjohtajan osallistuminen
161 Tiedotuksia kvolta 11.6.2019
162   Tiedotuksia
163 Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Osallistuja Tehtävä
Ekholm Torbjörn puheenjohtaja
Nousiainen Jorma varapuheenjohtaja
Söderholm Sture jäsen
Förström Bernt jäsen
Gran Birgitta jäsen
Heinänen Pirkko jäsen
Lesch-Saarinen Helena jäsen
Pääkkö Aila jäsen
Ruuska Pertti jäsen
Kavander Jouko kvon puheenjohtaja
Wikberg Barbro kvon I varapuheenjohtaja
Rönnblad Tom kvon II varapuheenjohtaja
Strandell Denis kaupunginjohtaja
Varjus Sanna Hangon Vesi liikelaitoksen johtaja
Granqvist Nina henkilöstöpäällikkö
Kuittinen Juha kaupunginkamreeri
Tallqvist Lasse sihteeri

Nähtävilläolo  
20.6.2019 kaupunginkanslia