Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
118 Hangon kaupungin työterveyshuolto/ liikkeen luovutus (Työterveys Taimi) / Kvo-asia
119 Kaupungin ja Powerness Oy:n välinen Poker Run-tapahtumia koskeva puitesopimus
120   Konevarikon tilat / Kvo-asia
121 Venepaikkojen sijoitus Itäsatamassa (Regatta Resorts Oy/kaupunki)
122 Vuokrasopimusten uudistaminen / Lindnäs/Långboda ja Furunäsudden / Kvo-asia
123 Vuokrasopimusten uudistaminen / Hamnholmen / Kvo-asia
124 Omakotitalotonttien yleiset varausperiaatteet
125 Hangon Vesi / taksan päivittäminen / Kvo-asia
126 Henkilöstöraportti 2018 / Kvo-asia
127   Kaupunginhallituksen vaali / Kvo-asia
128   Kaupunginvaltuuston puhemiehistön valinta / Kvo-asia
129 Outi McDonaldin oikaisuvaatimus henkilöstöjaoston päätöksestä 20.3.2019 § 40
130 Jouko Kavanderin oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston 10.4.2019 tekemästä päätöksestä § 46
131 Päiväkeskuksen vastaava ohjaaja Päivi Komulaisen oikaisuvaatimus koskien palkkojen vahvistamista/KVTES-palkkausjärjestelmä (§ 29)
132 Vapautus luottamustehtävästä / Kaj Otto Sandblom / Kvo-asia
133 Hangö Segelförening r.f. ja Suomen 6mR-liitto r.y.:n avustus/ Purjehduksen MM-kilpailut Hangossa 2019
134 Avustusanomus / Lappvik föreningarna
135 Tiedotuksia
136   Lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Osallistuja Tehtävä
Söderholm Sture puheenjohtaja
Nousiainen Jorma varapuheenjohtaja
Ekholm Torbjörn jäsen
Förström Bernt jäsen
Gran Birgitta jäsen
Karvinen Jari varajäsen
Koli Eero jäsen
Lesch-Saarinen Helena jäsen
Pääkkö Aila jäsen
Kavander Jouko kvon puheenjohtaja
Wikberg Barbro kvon I varapuheenjohtaja
Rönnblad Tom kvon II varapuheenjohtaja
Strandell Denis kaupunginjohtaja
Kajander Elisabeth perusturvajohtaja
Takala Jukka maankäyttöpäällikkö
Luukkonen Kukka-Maaria kaupungingeodeetti
Wikström Tom putkimestari
Granqvist Nina henkilöstöpäällikkö
Kuittinen Juha sihteeri

Nähtävilläolo  
6.6.2019 kaupunginkanslia