Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
45   Ylimääräisten asioiden käsittelemisestä päättäminen
46 Ilmoitusasiat
47 Viranhaltijapäätösten seuranta
48   Lastensuojelulain § 14 mukainen asiantuntijaryhmä
49   Lastensuojelun sijoitusten optiovuoden käyttöönottaminen
50   Vammaispalvelun henkilökohtaisen avun optiovuoden käyttöönottaminen
51   Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen hankinta 1.7.2019 alkaen
52   Päivä- ja toimintakeskuksen asiakkaiden ryhmäkuljetusten kilpailutus
53   Sosiaaliohjaajan toimen perustaminen iäkkäiden palvelukeskukseen
54   Asia poistettiin
55   Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta - BejĀ“s hemtjänst / Chatarina Baarman
56   Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta - Eijan hoiva & kotipalvelu / Eija Holm
57   Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta - Medy Siivous
58   Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta - Helsingin Ensikoti ry
59 Tekevä Nuori ryhmä - väliraportti 1.2. - 31.5.2019 ja hankinnan jatko 1.9.2019 lukien
60   Laittomasti maassa oleskelevat

Osallistuja Tehtävä
Hyttinen Urpo Puheenjohtaja
Wikberg Barbro Varapuheenjohtaja
Hedback Mari Jäsen
Järvinen Katrin Jäsen
Malén Anders Jäsen
Nybäck Ulla Jäsen
Sundberg Stig Jäsen
Kajander Elisabeth Esittelijä
Sundberg Elisabeth Sosiaalipalvelupäällikkö
Hytti Leena Iäkkäiden palvelupäällikkö
Lindblom Christer Sihteeri
Leskinen Riitta Vanhusneuvoston edustaja
Heikkinen Susann Varajäsen
Gammals Rolf Varajäsen

Nähtävilläolo  
Perusturvavirasto, kaupungintalon II kerros 24.6.2019