Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
69   Ilmoitusasiat
70   Rakennustarkastajan päätösluettelo
71   Kaupungingeodeetin päätösluettelo
72 Osastopäälliköiden päätösluettelo
73   Teknisen ja ympäristöviraston johtajan henkilöstöpäätökset
74 Rakennuslupa; Asuinkerrostalo
75 Rakennuslupa. Liikuntahalli
76 Rakennuslupa. Teollisuusrakennuksen laajennus
77 Ympäristölautakunnan toimintasääntö / tarkistaminen
78 Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämä vesilain mukainen lupa laitureiden pysyttämiseen Hangonkylän satamassa / Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen johdosta
79   Oy Visko Teepak Ab:n vesilain mukainen lupahakemus / Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle
80 Aloite koskien perhosloukkuja Hangossa
81   Tonttivarausten peruutus
82 Pientalotonttien hakuaika vuonna 2019
83   Vuokraoikeuden jatkaminen Koppnäsinkatu 18a
84   Vuokraoikeuden jatkaminen Tenholankatu 5
85   Vuokraoikeuden jatkaminen Lappohjankatu 3
86   Vuokraoikeuden jatkaminen Rauhankatu 8b
87   Vuokraoikeuden jatkaminen Rauhankatu 8a
88   Vuokraoikeuden jatkaminen Koppnäsinkatu 18b
89   Vuokraoikeuden jatkaminen Juvikinkatu 22
90   Vuokraoikeuden jatkaminen Juvikinkatu 27b
91   Vuokraoikeuden jatkaminen Östergårdinkatu 31
92   Vuokraoikeuden jatkaminen Kotipolku 9
93   Vuokraoikeuden jatkaminen Reimaritie 11
94   Vuokraoikeuden jatkaminen Pursimiehenkatu 9
95   Vuokraoikeuden jatkaminen Kaljaasikatu 12
96   Vuokraoikeuden jatkaminen Kaljaasikatu 8
97   Vuokraoikeuden jatkaminen Pursimiehenkatu 13
98   Vuokraoikeuden jatkaminen Pursimiehenkatu 4
99   Vuokraoikeuden jatkaminen Jungmanninkatu 14
100   Vuokraoikeuden jatkaminen Täktomintie 6
101 Tonttijaon muutos osalle korttelia 706; hyväksyminen ja määräys voimaan tulemisesta
102 Kortteleiden 811-813 asemakaavan muutos; Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen
103 Tehtaanniemen asemakaavan muutos Asemakaavoituksen vireilletulo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen
104   Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle koskien ympäristölautakunnan päätöksestä 11.4.2019 § 45 jätettyä valitusta.

Osallistuja Tehtävä
Peltonen Björn puheenjohtaja
Sirviö Kaisa-Marja varapuheenjohtaja
Horn Stephan jäsen
Jansson Timo jäsen
Louhelainen Pia jäsen
Nyström Rolf jäsen
Sandin Johanna jäsen
Sjöholm Krister jäsen
Teikari Anna jäsen
Gran Birgitta kh:n edustaja
Roos Anja vanhusneuvoston edustaja
Sundström Emilia nuorisoraadin edustaja
Luukkonen Kukka-Maaria kaupungingeodeetti, esittelijä
Wahteristo Ville ympäristönsuojelupäällikkö, esittelijä
Welander Anders rakennustarkastaja, esittelijä
Fjäder-Rehn Gunilla sihteeri

Nähtävilläolo  
25.6.2019; Tekninen ja ympäristövirasto, Santalantie 2