Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje
46   Ylimääräisten asioiden käsittelemisestä päättäminen
47   Viranhaltijoiden päätösten seuraaminen 17.4 - 22.5.2019
48 Talousarvion toteutumavertailu 1.1 - 22.5.2019
49   Sivistyskanslian sulkeminen kesällä 2019
50   Sivistyslautakunnan kokouspäivät syksyllä 2019
51   Sisäisen palvelun rakennusohjelma vuodelle 2019 - Sivistystoimen rakennukset
52 Valtion erityisavustus alueellisen tutoropettajatoiminnan 2019 aloittamiseksi
53 Myönnetty valtionavustus vieraskielisten sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden ja opiskelijoiden esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämiseen
54   Valtionavustus työpajatoimintaan 2019
55   Valtionavustus - Etsivä nuorisotyö
56   Valtionavustuspäätös - Kerhotoiminta lapsille ja nuorille
57   Erityisopettajan ja koulunkäynnin avustajan palkkaaminen 9.8. - 31.12.2019 - Asumiskoti Tuuli, Santala
58 Valtuutettu Jaana Pulkkisen aloite lukiokirjojen kustannusten varaamisesta seuraavaan talousarvioon
59 Toisen luokan oppilaiden uimataidon kartoitus keväällä 2019
60 Lisäys Hangon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan 1.8.2019 alkaen
61   Kysely Hangon kaupungin varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille
62 Sivistystoimen ostolaskujen tarkastajat ja hyväksyjät 1.8.2019
63 Valtuutettu Jorma Nousiaisen ym. aloite kuntoportaista valaistun ladun alueelle Lillmärsaniin

Osallistuja Tehtävä
Sjöblom Theo puheenjohtaja
Nylund Kirsi varapuheenj.
Bäckman Johanna jäsen
Mattsson Christian jäsen
Reitamaa Marko jäsen
Rönnblad Tom jäsen
Särs Tony jäsen
Varpalahti Hanna jäsen
Sarpoma Axel nuorisoraadin ed.
Gustafsson Karl-Erik esittelijä
Gröndahl Tommy valmistelija
Mannström Birgitta valmistelija
Söderholm Gunnel sihteeri

Nähtävilläolo  
Sivistyskanslia, Halmstadinkatu 7 B III kerros  
Alkaen 07.06.2019 08:00